Grote-Brogel Weer

Belangrijke datums

Wat? Waar? Wanneer? Hoelaat?
Medische fiche binnenbrengen Oude Truierbaan 73
(3500 Hasselt)
Voor 11 juli /
3 oudsten afdelingen
valiezen binnenbrengen
Beemdgalm Zaterdag 18 juli 16u30 - 18u00
3 oudsten vertrek kamp Toppers: Elckerlyc
Kerels en Aspi’s: Beemdgalm
Zondag 19 juli 9u00
3 jongsten afdelingen vertrek kamp + valies Kampweide
Hoogstraat 7,
Grote-Brogel 3990
Zondag 19 juli Kabouters en Speelclub: 9u
Rakkers: 10u
Terug in Herk (3 jongsten) zonder koffers Elckerlyc Dinsdag 28 juli 12u00
Terug in Herk (3 oudsten) zonder koffers Elckerlyc Dinsdag 28 juli +/- 19u00
Opruim(Kerels en Aspi’s) Beemdgalm Woensdag 29 juli 10u00 - ...
Ophalen koffers Beemdgalm Woensdag 29 juli 13u00 tot 18u00

Vertrek kamp

Deze uitleg kan u ook downloaden door op volgende link te drukken.

Uitleg kiss and ride


 

KISS & RIDE

(Kabouters – Speelclub – Rakkers)

 

Om twee contactmomenten (binnenbrengen valiezen en vertrekmoment) te vermijden heeft Chiro Herk ervoor gekozen om de 3 jongsten afdelingen af te zetten op de kampweide door de ouders (met valiezen). De uitwerking van het afzetmoment is gebaseerd op het KISS & RIDE-principe.

Hoe dit in z’n werk gaat vindt u hieronder:

 • Adres en éénrichtingsplan:

Hoogstraat 7, 3990 Peer
51°09'28.2"N 5°31'59.6"E

Om chaos te vermijden, het aankomst moment goed te laten verlopen en de buurtbewoners zomin mogelijk tot last te zijn, vragen wij om onze kampweide (Hoogstraat 7, 3990 Peer) via één richting (Aardstraat of Reppelerweg) te betreden. Het uitrijden van Hoogstraat kan door de weg te volgen tot de volgende kruispunten (Bergerheidestraat of Brogelerweg).

 

 • Aankomstuur bubbels:

Bubbel 1:
Aankomst Kabouters: 09u00
Aankomst Speelclub: 09u00

 

Bubbel 2:
Aankomst Rakkers: 10u00

Moesten er broertjes zijn in beide bubbels, dan mag het oudste broertje afgezet worden bij bubbel 1. Hij voegt zicht onmiddellijk bij de afdelingsleiders van bubbel 2 en wacht in spanning tot het aankomst moment van de Rakkers.
 

 • Aankomstmoment:
   
 1. Op het afgesproken aankomstuur (zie hierboven) wordt u verwacht aan de KISS & RIDE-zone. U rijdt tot de afdelingsleiders teken doen om te stoppen en om de wagen te plaatsen aan de rechterkant van de weg.

Indien er wegens drukte een grote rij is gevormd, vragen wij u om achteraan de rij bij te voegen en zoveel mogelijk rechts aan te houden en vervolgens te wachten tot u bij de KISS & RIDE-zone bent gearriveerd.

 1. Eenmaal aangekomen aan de KISS & RIDE-zone en de wagen geplaatst aan de rechterkant van de weg. Vragen wij u om de kofferbak te openen en afscheid te nemen van uw lieve spruit(en).
   
 2. Nadien neemt u terug plaats in de wagen. De leiders zullen de koffer(s) uit de kofferbak nemen en plaatsen op een aanhangwagen om nadien te plaatsen in de juiste tent. Met het KISS & RIDE-aandenken kunt u de dagen aftellen tot wanneer uw lieve spruit(en) weer thuis aankomen.
   
 3. Uw lieve spruit(en) mogen zich bij de rest van hun afdeling mengen om aan de start van een fantastische (bubbelig) kamp te beginnen. Om heimwee te voorkomen, vragen wij u om de KISS & RIDE-zone zo snel mogelijk te verlaten. Uw lieve spruit(en) zijn in goede handen bij ons!
   
 4. Wij vragen bij het KISS & RIDE-moment om zich te houden aan de maatregelen van de overheid op dat moment!

 

(Toppers – Kerels – Aspi’s)

 

Omwille van de nieuwe kamplocatie is het voor de 3 oudste afdeling mogelijk om de heen- en terugweg per fiets af te leggen. Dat wilt zeggen dat voor hen wel een moment is voorzien voor het binnenbrengen van de valiezen.

Hoe dit in z’n werk gaat vindt u hieronder:

 • Binnenbrengen valiezen (Zaterdag 18 juli, 16u30 – 18u00):
   
 1. Op het afgesproken binnenbreng-moment (zie hierboven) wordt u verwacht op de parking van de Beemdgalm.

 

 1. Eenmaal aangekomen op de parking van de Beemdgalm. Vragen wij u om de kofferbak te openen en terug plaats te nemen in de wagen.

 

 1. De leiders zullen de koffer(s) uit de kofferbak nemen en plaatsen in de camionette. Met het KISS & RIDE-aandenken kunt u de dagen aftellen tot wanneer uw lieve spruit(en) weer thuis aankomen.

 

 1. Tenslotte sluit u de kofferbak weer. Het binnenbreng-moment voor de valiezen voor uw lieve spruit(en) is in orde. U kunt de parking weer verlaten en samen aftellen naar het vertrek van uw lieve spruit(en) naar het kamp.

 

 1. Wij vragen bij het binnenbreng-moment om zich te houden aan de maatregelen van de overheid op dat moment!

 

 

 

 • Aankomstuur per bubbels (per fiets):

Bubbel 2:
Aankomst Toppers: 09u00 à Elckerlyc

Bubbel 3:

Aankomst Kerels: 09u00 à Beemdgalm
Aankomst Aspi’s: 09u00 à Beemdgalm


Om een veiligheid tijdens de fietstocht te garanderen, vragen wij aan de leden om een fiets te voorzien die TIP-TOP in orde is. (Dat wilt zeggen; werkende remmen, werkend voor- en achterlicht, werkend versnellingsapparaat, ….). Een fluo-vestje wordt voorzien door de Chiro.

Bezoekdag

Omwille van Corona zal er voor de veilig van iedereen te kunnen blijven garanderen dit jaar GEEN bezoekdag zijn.

Contactinformatie noodgevallen

Aangezien de meeste leiders hun GSM niet op zak hebben bij activiteiten kan u ons best bereiken via onze klusjesmannen:

Jonathan Vandenreyt
0472/93 43 69

Tom Ilsbroekx
0474/41 59 35

Let op!: Deze nummers mag u enkel gebruiken in geval van dringende noodgevallen.
Het is NIET de bedoeling dat andere mensen, bijvoorbeeld leden van de keukenploeg, worden gebeld met vragen.

Adres briefwisseling

Chiro Herk
t.a.v. (Naam van uw zoon)
Hoogstraat 7,
3990 Grote-Brogel

Tegemoetkoming ziekenfondsen

Door het onderstaand formulier af te printen, in te vullen en bij de hoofdleiding te bezorgen kan u van uw ziekenfonds een tegemoetkoming ontvangen.
Voor de CM bedraagt dit ongeveer 50 euro.

Invulformulier

Kampbrief

Vragen

Indien u nog vragen heeft, mag u gerust een mailtje sturen naar het e-mailadres:
info@chiro-herk.be.